Teen Programme

Teen Programme е специално разработена програма за ученици от 8-12 клас съответно начинаещи, средно напреднали и напреднали.

Какво да очаквате?

 • Обучението подготвя учащите за успешно явяване на за нива KET И PET
 • Изпитна подготовка за гимназисти и зрелостници за успешно полагане на изпитите на за нива FCE; CAE и CPE.
 • Включени в цената учебни и допълнителни изпитни материали и ресурси, които помагат да усъвършенствате уменията си и които можете да ползвате и у дома;
 • Маломерни групи, съставени от не повече от 5 участника, които владеят езика на същото ниво;
 • Учебната програма дава възможност на децата да преговарят и затвърдяват наученото през учебната година, както и да усъвършенстват знанията и уменията си.
 • Обучението е организирано на модулен принцип и всяка седмица децата усвояват учебен материал на определена тематика.
 • Занятията протичат 2 и/или 3 пъти седмично по 2 учебни часа в рамките на едно занятие.
 • На първото занятие децата полагат входящ тест за прецизното определяне на езиковото ниво
 • Задълбочена и цялостна езикова подготовка за Вашето успешно явяване и полагане на зрелостен и кандидатстудентски изпит по английски език.

Какво още? – Подготовка за изпити за международно признати безсрочни сертификати по английски език Cambridge ESOL

cambridge

Курсовете, които предлага английски езиков център EXCEEDO , ще Ви подготвят да положите изпит и да придобиете престижен езиков сертификат, доказващ категорично Вашето високо ниво на владеене на английски език.

В рамките на курса pre-FCE

 • работите активно по всяко едно от четирите езикови умения – слушане, четене, писане и говорене;
 • обогатявате своя речник, натрупвайки сериозен лексикален запас;
  • затвърждавате граматическите структури;
 • упражнявате се във всички разнообразни форми на писмена и устна комуникация.
 • запознавате се с основните особености на изпитния формат и се упражнявате в отделните му компоненти език.

В рамките на курса FCE

 • обучението ви дава възможност да напреднете бързо по своя път към престижните езикови сертификати на University of Cambridge ESOL.
 • покривате цяло езиково ниво в рамките на само няколко месеца;
 • в кратки срокове интензивно повишавате и затвърждавате своите езикови познания, достигайки необходимото Ви високо ниво на владеене на езика;
 • запознавате се с особеностите на изпитния формат по отделните му компоненти, получавате компетентни съвети и усвоявате стратегии за успешното му полагане;
 • тествате знанията си на пробен изпит, оценяван по реалните изпитни критерии.
 • Езиковият център организира 6 или 8-месечни курсове през цялата година като равномерно повишавате своето ниво и трупате знания и умения за справяне с формата на изпита
 • тествате знанията си на пробни изпити, провеждани и оценявани по всички правила и критерии на Cambridge ESOL.
 • фокусирате своето внимание върху работа по формата на изпита;
  • преговаряте граматиката и обогатявате лексиката си;
 • концентрирате се върху особеностите на всеки от изпитните компоненти и възможните грешки, които могат да бъдат допуснати;
 • запознавате се в детайли с критериите, по които ще бъдете оценявани на реалния изпит;
 • подготвяте се за специфичните особености на предпочетения от Вас тип изпит – хартиено или компютърно базиран;
 • работите върху автентични материали, давани на предходни изпитни сесии на Университета Кеймбридж;
 • Включени в цената учебни и допълнителни изпитни материали и ресурси, които помагат да усъвършенствате уменията си и които можете да ползвате и у дома;
 • Маломерни групи, съставени от не повече от 5 участника, които владеят езика на същото ниво;
 • Езиковият център организира провеждането и явяването на курсистите на избраната от тях лично изпитна дата за получаване на сертификат на Кеймбридж и освен това съдейства максимално при регистрирането на всеки един кандидат;

В рамките на курса pre-CAE

Поради сложността и спецификата на изпита за придобиване на Certificate of Advanced English на Cambridge ESOL, специалистите на University of Cambridge ESOL препоръчват подготовката за него да се извършва в рамките на два модула. Това, както и силната амбиция и желание на преподавателите от езиков център Ексидо да подготвят максимално добре своите курсисти за това предизвикателство мотивираха екипа на Ексидо да създаде курс, който представлява плавен преход между сертификатната подготовка за изпитите FCE и CAE на Cambridge ESOL.

Какво да очаквате ?

 • преговор и усвояване на специфични сложни граматични структури;
 • усвояване на богат речников запас, необходим на курсистите, за да продължат с курс, подготвящ за явяване на изпит САЕ и да си гарантират отлични резултати;
 • усвояване на разнообразни форми на писмена и устна комуникация;
 • упражняване във формата на изпит САЕ и запознаване с особеностите на всеки от отделните му компоненти.
 • запознавате се с основните особености на изпитния формат и се упражнявате в отделните му компоненти език.
 • Обучението протича в рамките на 6 учебни часа седмично в рамките на маломерна група съставена от 5 участника.

В рамките на курса САЕ

Вторият модул от подготовката за успешно явяване на изпит за сертификат САЕ подготвя за същинската част на изпита в рамките на от 3-5 месеца или 5-8 месеца в зависимост от нивото на обучаемият.

Какво да очаквате ?

 • Възможност да покриете едно цяло езиково ниво в рамките на няколко месеца;
 • В кратки срокове интензивно да повишите своето ниво и да се подготвяте за полагане на изпит за престижния Certificate of Advanced English на University of Cambridge ESOL;
 • Да се запознаете с особеностите на изпитния формат по отделните му компоненти и да развиете стратегии за успешното му полагане;
 • Да тествате знанията си чрез включения в курса пробен изпит, провеждан и оценяван по критериите на Университета Кеймбридж.
 • Постепенно натрупвате и затвърждавате своите знания в рамките на 5 или 8-месечен курс на обучение;
 • Обучение с равномерен ритъм и посещения, съобразени с графика и на работещите хора;
 • Повишавате езиковото си ниво и се запознавате със специфичния формат на предстоящия изпит;
 • Тествате знанията си на пробни изпити, провеждани и оценявани по всички правила и критерии на Cambridge ESOL.
 • Работите върху автентични материали, давани на предходни изпитни сесии на Университета Кеймбридж;
 • Включени в цената учебни и допълнителни изпитни материали и ресурси, които помагат да усъвършенствате уменията си и които можете да ползвате и у дома;
 • Маломерни групи, съставени от максимум 5 човека, които владеят езика на същото ниво. Това позволява оптимално усвояване на учебния материал и стимулира активното участие на всички курсисти в учебния процес;
 • Езиковият център организира провеждането и явяването на курсистите на избраната от тях лично изпитна дата за получаване на сертификат на Кеймбридж и освен това съдейства максимално при регистрирането на всеки един кандидат;

Какво още е важно да знам?

1. Относно сертификатите:

 • Дори и да не положите изпит на Cambridge ESOL, при успешно завършен сертификатен или общ курс на обучение по английски език, Вие получавате сертификат, който гарантира Вашето високо езиково ниво!
 • Сертификатите за успеваемост на Ексидо се издават след успешното полагане на финален пробен изпит и съдържат информация отнпсно Вашето ниво според Европейската езикова рамка, броя посетени занятия и постигнат резултат!
 • При успешно полагане на изпит на Cambridge ESOL, Вие получавате безсрочен международно признат сертификат за владеене на английски език на съответното ниво, който Ви дава конкурентно предимство при кандидатстване за обучение в чужди или за престижна работа в и извън границите на България!

2. Относно таксите за обучение:

Езиков център Ексидо предоставя възможност на своите клиенти и курсисти за разсрочено плащане на таксите за модулно обучение, както и специални отстъпки за всеки един от Вас, който се възползва от опцията ‘Помогни на приятел да учи и да се забавлява с теб’. Тази възможност прави цената на Вашето обучение по-ниска и Ви предоставя изборът да изучавате английски език с Ваш близък или приятел в приятна езикова среда и атмосфера.